• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان چهارمحال و بختیاری


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.

ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کننده نام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانغزل رحمانی بلداجیبروجنمجتهده امینعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲دانش آموزانمرضیه اکبری بنیبنقلم چی ۲ بنعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳دانش آموزانزهرا سورانی یانچشمهبنپروین اعتصامی یان چشمهآفرینش های هنری
۴دانش آموزانسیده زهرا سورانی یانچشمهبنپروین اعتصامی یان چشمهآفرینش های هنری
۵دانش آموزانسیده زهرا هاشمی شیخ شبانیبنمنصوره عمومیعلوم انسانی
۶دانش آموزانفرشته ظهیری میرآبادیخانمیرزافرزانگان جوانمردیسایر موارد
۷دانش آموزانغزل عالیخانمیرزاحسین سعید تهرانی آلونی ۲علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸دانش آموزانعلی قنبری سینیخانمیرزامدرسه خاتم الانبیا سینیسایر موارد
۹دانش آموزانفاطمه اکبری سامانیساماندبیرستان نجمه سامانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۰دانش آموزانامیرمهدی شریفی سدهسامانمعارفسایر موارد
۱۱دانش آموزانمتین محمدقاسمی سامانیساماندبیرستان غیرانتفاعی شریعتیعلوم رایانه
۱۲فرهنگیانرویا اشرفی اشکفتکیشهرکردناحیه ۱هنرستان حرفه ای دخترانه فرزانهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی…
۱۳دانش آموزانسمیه دربانی چلچهشهرکردناحیه ۱هنرستان حرفه ای دخترانه فرزانهآفرینش های هنری
۱۴دانش آموزانفاطمه رجائی نجف آبادیشهرکردناحیه ۱هنرستان حرفه ای دخترانه فرزانهعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۱۵دانش آموزانآیدا روحی دهکردیشهرکردناحیه ۱دبیرستان دخترانه شاهدعلوم انسانی
۱۶دانش آموزانشیوا طاهری وردنجانیشهرکردناحیه ۱فرزانگان (شهرکرد)سایر موارد
۱۷دانش آموزانالهه عسگریشهرکردناحیه ۱فرزانگان (شهرکرد)علوم انسانی
۱۸دانش آموزحانیه  محمودیانشهرکرداستعدادهای برترسایر موارد
۱۹دانش آموزانماندانا مقیمیشهرکردناحیه ۱هنرستان حرفه ای دخترانه فرزانهآفرینش های هنری
۲۰دانش آموزانفاطمه ریاحی چلوانیشهرکردناحیه ۱هنرستان حرفه ای دخترانه فرزانهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۱دانش آموزانیگانه شریفی بنیشهرکردناحیه ۱دبیرستان دخترانه شاهدآفرینش های هنری
۲۲دانش آموزانمهدی همت زادهشهرکردناحیه ۲استعدادهای درخشان شهرکردعلوم رایانه
۲۳فرهنگیانمعصومه اسکندری شهرکیعشایری چهارمحال وبختیاریفاطمه الزهرا دوپلانبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۴فرهنگیانخدیجه جلیلی پورعشایری چهارمحال وبختیاریالزهراء برآفتاب سردشتبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۵فرهنگیانمریم خالدی سردشتیعشایری چهارمحال وبختیاریحدیث شهرکبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۶فرهنگیانافسانه خلیلیعشایری چهارمحال وبختیاریحضرت رقیه بارزبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی…
۲۷دانش آموزانسحر خلیل پورگل سفیدیعشایری چهارمحال وبختیاریفاطمه الزهرا دوپلانسواد مالی و اقتصادی
۲۸فرهنگیانتهمینه رضاپورانعشایری چهارمحال وبختیاریالزهراء برآفتاب سردشتبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۹فرهنگیانصدیقه رنجبرگندمانیعشایری چهارمحال وبختیاریپاسداران عفت شهرکبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی…
۳۰فرهنگیانمرضیه قاسمیعشایری چهارمحال وبختیاریاعتصامی شوارزبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۱دانش آموزانلیلا محمودیان بارزیعشایری چهارمحال وبختیاریحضرت رقیه بارزعلوم انسانی
۳۲دانش آموزانفاطمه حسین پورآقائیعشایری چهارمحال وبختیاریالزهراء برآفتاب سردشتسایر موارد
۳۳دانش آموزانافسانه خالدی سردشتیعشایری چهارمحال وبختیاریپاسداران عفت شهرکسایر موارد
۳۴فرهنگیانزینب نجفی دهکردیعشایری چهارمحال وبختیاریحدیث شهرکبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۵فرهنگیانفاطمه سپاهی بروجنیعشایری چهارمحال وبختیاریپاسداران عفت شهرکبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۶فرهنگیانعاطفه منصوری گندومانیکیارخدیجه کبریبهبود محتوای آموزشی درسی
۳۷فرهنگیانحیدر امیریلردگاندکترشریعتی لردگانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی…
۳۸دانش آموزانزهرا جلیل پیرانلردگانحجاب ناغانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۹دانش آموزانمریم جلیل پیرانلردگانحجاب ناغانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۰دانش آموزانفاطمه جلیل ناغونیلردگاننرگس برآفتاب میلاسفیزیک
۴۱دانش آموزانشیوا حاجیان کل گچیلردگانبشریعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۲دانش آموزهانیه السادات  حسینیلردگانسماء دخترانهعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۳دانش آموزانمریم رشیدی ده رشیدیلردگانحضرت زینب (س)لردگانفیزیک
۴۴دانش آموزانمریم رشیدی ده رشیدیلردگانحضرت زینب (س)لردگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴۵دانش آموزانزهره رئیسی بویرحسنیلردگاننرگس برآفتاب میلاسفیزیک
۴۶دانش آموزانملیکا سعیدیلردگانبشریسایر موارد
۴۷فرهنگیانمهین شریفی ریگیلردگانرهبری لردگانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی…
۴۸دانش آموزآنیتا  طهماسبیلردگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۹دانش آموزمریم  طهماسبیلردگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۰دانش آموزانستایش عباسیلردگانبشریعلوم رایانه
۵۱دانش آموززهرا  منصوریانلردگانبشریفیزیک
۵۲دانش آموزانفاطمه والااصیللردگاننرگس برآفتاب میلاسسایر موارد
۵۳دانش آموزانشقایق خالدی سردشتیلردگانحضرت زینب (س)لردگانسایر موارد
۵۴دانش آموزانشقایق خالدی سردشتیلردگانحضرت زینب (س)لردگانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۵دانش آموزشیدا  کریمیبشریعلوم فنی و مهندسی و فناوری

ایده های گروهی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانمحمد رفیعی
محمدطاها نادری
شهرکردناحیه ۲استعدادهای درخشان شهرکردعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲دانش آموزانمریم قراخانی بنی
یلدا نادری بنی
بنقلم چی ۲ بنعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳دانش آموزانمهسا طاهری بنی
معصومه هاشمی بنی
بنقلم چی ۲ بنعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان چهارمحال و بختیاری"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است