• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان همدان


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.

ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱فرهنگیانحامد عطاریاداره کل آموزش و پرورش
 استان همدان
مدیریت پژوهشسرای استان همدانبهبود محتوای آموزشی درسی
۲فرهنگیانعباس عبدی نصیب فراسدآبادشهید مدرسبهبود محتوای آموزشی درسی
۳فرهنگیانجلال متقی توانااسدآبادبهشت دانشبهبود محتوای آموزشی درسی
۴دانش آموزانمحمدمهدی بابائی رادبهارزنده یاد علیگلیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵فرهنگیانفرشید علیپوربهارشهید مصطفویبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۶فرهنگیانفاطمه فاتحیبهاردبستان سارابهبود محتوای آموزشی درسی
۷دانش آموزانرضا حمزه لوئیسامنشهیدبختیاری ۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۸دانش آموزانفائزه خلیلیفامنیندبیرستان فرزانگانفیزیک
۹دانش آموزانفاطمه السادات اصولیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۱۰دانش آموزانلیلا امینی زادهکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۱۱دانش آموزانزهرا آقکندیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۱۲فرهنگیانزهرا باباییکبودرآهنگشهیدسادلجیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۳دانش آموزانزهرا بهرامیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۱۴دانش آموزانحدیثه بیاتیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۱۵دانش آموزانسیده زهرا جعفریکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۱۶دانش آموزانسیده ملیکا جعفریکبودرآهنگفرزانگانفیزیک
۱۷فرهنگیانسیده زهره جعفریکبودرآهنگشهیدسادلجیبهبود محتوای آموزشی درسی
۱۸دانش آموزانشقایق جولیکبودرآهنگشهیدسادلجیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۹دانش آموزاننازیلا حدادیکبودرآهنگشهیدسادلجیعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۰دانش آموزانفاطمه حضرتیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۲۱دانش آموزانزهرا خدابنده لوکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۲۲دانش آموزانریحانه رضائیکبودرآهنگفرزانگانسایر موارد
۲۳دانش آموزانحدیثه سلطانی منظرکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۲۴دانش آموزانآیدا سیفی سلسلهکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۲۵دانش آموزانزهرا شیریکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۲۶دانش آموزانشقایق شیریکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۲۷فرهنگیانمعصومه طلعتی ولی پورکبودرآهنگرضوانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۲۸فرهنگیانآیدا طلعتی ولی پورکبودرآهنگشهیدسادلجیبهبود محتوای آموزشی درسی
۲۹دانش آموزانمعصومه علی کرمیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۰دانش آموزانهانیه غفاریکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۱دانش آموزانحدیثه غلامی رحیقکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۲دانش آموزانفاطمه فقیه پیراستهکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۳دانش آموزانسمانه قاسمیکبودرآهنگفرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۴دانش آموزانفاطمه کمشلیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۵دانش آموزاننگین مجیدیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۶دانش آموزانزینب محمدی مهیدکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۷دانش آموزانمریم محمودیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۸دانش آموزانستایش مهاجرانیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۳۹فرهنگیاناکبر نظریکبودرآهنگعلامه حلیبهبود محتوای آموزشی درسی
۴۰دانش آموزانزهرا یوسفی پاکبازکبودرآهنگشهیدسادلجیعلوم رایانه
۴۱فرهنگیاننیره سبدیکبودرآهنگشهیدسادلجیبهبود محتوای آموزشی درسی
۴۲دانش آموزاننرگس ظفرمندکبودرآهنگشهیدسادلجیعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۴۳دانش آموزانحنانه غفاریکبودرآهنگشهیدسادلجیآفرینش های هنری
۴۴دانش آموزانمریم نطاقیکبودرآهنگشهیدسادلجیسایر موارد
۴۵دانش آموزانمهزیار حسینی تبارملایرنمونه سیفیهشیمی
۴۶دانش آموزانمهزیار حسینی تبارملایرنمونه سیفیهعلوم رایانه
۴۷دانش آموزانمهزیار حسینی تبارملایرنمونه سیفیهصنعت بیمه
۴۸فرهنگیانرحیم شیرزادفرملایرامام خمینی (ره)بهبود محتوای آموزشی درسی
۴۹دانش آموزانفاطمه عبدلی حسین آبادیملایردهخدا (۱)آفرینش های هنری
۵۰فرهنگیانمحمدرضا اسفندیاریهمدانناحیه ۱کاردانش خردبهبود محتوای آموزشی درسی
۵۱دانش آموزانپارسا اولیائیهمدانناحیه ۲علامه حلی ۲علوم رایانه
۵۲فرهنگیانمهدی آرامهمدانناحیه ۱کاردانش خردبهبود محتوای آموزشی درسی
۵۳دانش آموزانمحمدامین حسنی خصلتهمدانناحیه ۱دبیرستان علامه حلی (سمپاد)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۴دانش آموزانمحمدحسین رضائیهمدانناحیه ۲شهیدسید حسن فاضلیانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۵دانش آموزانمهدی سلیمانیهمدانناحیه ۲شهیدسید حسن فاضلیانعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۵۶دانش آموزاننرگس قاسمیهمدانناحیه ۲شهیدمرضیه خوانساریعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۷دانش آموزانمحمدسهیل ملکیهمدانناحیه ۲شهیدعلیرضاحاجی بابائی ۲علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۵۸فرهنگیانمعصومه عقیلیهمدانناحیه ۲حضرت فاطمه (س)بهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…

ایده های گروهی


ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانسعیده ربیعی نیازی
الهام سیاحت هاشمی
قروه درجزینراهیان کوثرعلوم میان رشته ای
۲دانش آموزانالهام سیاحت هاشمی
سعیده ربیعی نیازی
قروه درجزینمایده قروهفیزیک
۳دانش آموزاننیایش گلزاری مکمل
ستایش گلزاری مکمل
همدانناحیه ۲ریحانه النبی ۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۴دانش آموزانمحمد مستقیمی
محمدماهان مرادی
همدانناحیه ۲علامه حلیعلوم فنی و مهندسی و فناوری


✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان همدان"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است