• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مرحله اول

۱۲

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول مدارس استثنایی

ردیف نوع شرکت کننده نام و نام خانوادگی استان شهر مدرسه دوره تحصیلی محور علمی ۱ دانش آموزان حمیده پوربخشیان …

مشاهده

۱۱

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول افتخاری ابتدایی

مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با …

مشاهده

۱۱

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول بخش دانشگاه فرهنگیان

ردیف نوع شرکت کننده نام و نام خانوادگی استان شهر محور علمی ۱ دانشجو معلم محمد رضا نجمیان قم بهبود …

مشاهده

۱۱

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول بخش بین الملل

ردیف نوع شرکت کننده نام و نام خانوادگی کشور استان/شهر محور علمی ۱ فرهنگیان ابوالحسن ریاحی پاکستان اسلام اباد بهبود …

مشاهده

۶

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول شهرستان های تهران

مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با …

مشاهده

۶

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان یزد

مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با …

مشاهده

۶

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان همدان

مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با …

مشاهده

۶

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان هرمزگان

مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با …

مشاهده

۶

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان مرکزی

مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با …

مشاهده

۶

دی - ۹۹

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان مازندران

مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با …

مشاهده
تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است