جوایز و تسهیلات برگزیدگان سومین جشنواره ایده های برتر دانش آموزی