تاریخ های مهم چهارمین دوره

تقویم اجرایی چهارمین جشنواره ایده های برتر دانش آموزی:

ردیف شرح فعالیت زمان اجرا
2 آغاز ثبت نام در سایت جشنواره 26 اسفند 97
3 آغاز مراحل داوری اولیه
4 مراسم اختتامیه و اعلام نتایج