تاریخ های مهم سومین دوره

تقویم اجرایی سومین جشنواره ایده های برتر دانش آموزی:

ردیف شرح فعالیت زمان اجرا
2 آخرین مهلت ثبت ایده در سایت دبیرخانه جشنواره 15 تیرماه 97
3 آغاز مراحل داوری اولیه 30 تیرماه 97
4 مراسم اختتامیه و اعلام نتایج 28 فروردین 98