• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اسامی برگزیدگان مرحله اول استان هرمزگان


مرحله اول داوری جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت حدود ۸۰۰۰ نفر در ۸ گروه تخصصی و با حضور ۷۰ داور پایان یافت.

ایده های انفرادی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزاناسحاق احمدیبستکشهیدرجاییفیزیک
۲دانش آموزاندیانا دانشبندر عباسنوالمهدی علوم فنی و مهندسی و فناوری
۳دانش آموزانمهلا اسلامیبندرعباسناحیه ۱فرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۴دانش آموزانمهلا اسلامیبندرعباسناحیه ۱فرزانگانسایر موارد
۵فرهنگیانراضیه افاضلبندرعباسناحیه ۱معلمبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۶دانش آموزانفریده اکبرپوربندرعباسناحیه ۲زینب کبرینانو فناوری
۷دانش آموزانصبا ایران پوربندرعباسناحیه ۱خلیج فارسعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۸فرهنگیانعصمت باوقارزعمیبندرعباسناحیه ۲نونهالان انقلاببهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۹فرهنگیانمریم بهمنی چاهستانیبندرعباسناحیه ۲آینده سازانبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۱۰دانش آموزاننجیبه تاسابندرعباسناحیه ۲حضرت سکینه (س)کناروفیزیک
۱۱دانش آموزانرامان جهانداریبندرعباسناحیه ۲اسدپورعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۲دانش آموزانابوالفضل حسین زادهبندرعباسناحیه ۲اسدپورعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۳فرهنگیانسیده فضیله حمزویبندرعباسناحیه ۲پژوهشسرای دانش آموزی ۲بهبود محتوای آموزشی درسی
۱۴دانش آموزانروژان خوارزمیبندرعباسناحیه ۲فرزانگان (سمپاد)علوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۵دانش آموزانهستی دهقانیبندرعباسناحیه ۱خلیج فارسعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۱۶دانش آموزانامیرحسین دیوارگربندرعباسناحیه ۲جامعه الامام الصادق (ع)علوم میان رشته ای
۱۷فرهنگیانامینه رضائیان اصلبندرعباسناحیه ۲آیت ا…صدربهبود محتوای آموزشی درسی
۱۸دانش آموزانمریم شجاعبندرعباسناحیه ۱دکتر طاهره صفارزادهفیزیک
۱۹دانش آموزاننازنین صحبتیبندرعباسناحیه ۱خلیج فارسسایر موارد
۲۰دانش آموزانشیدا صفرپوربندرعباسناحیه ۱فرزانگانعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۱دانش آموزانسیدماهان طباطبائیبندرعباسناحیه ۱جامعه الصادق ۱علوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۲دانش آموزاننرگس عامری سیاهوئیبندرعباسناحیه ۱شاهد دخترانهسایر موارد
۲۳دانش آموزانفاطمه کهن سالبندرعباسناحیه ۲مکتب الزهراسایر موارد
۲۴دانش آموزانکیانوش مقصودی نژادبندرعباسناحیه ۱آیت الله خامنه ایعلوم فنی و مهندسی و فناوری
۲۵دانش آموزانمعصومه ساردوئی نسببندرعباسناحیه ۲شهیدعبد الحمیدآذرمهرعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۶دانش آموزانفاطمه خوری زادهبندرلنگهفکریعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۷دانش آموزانفاطمه زهرا شریفیبندرلنگهثامن الحججعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲۸دانش آموزانیاسمن کوهستانیبندرلنگهفاطمیهآفرینش های هنری
۲۹دانش آموزانهدی هارونیبندرلنگهثامن الحججسایر موارد
۳۰دانش آموزانعلی آبیارجاسکآیت الله بهجتعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۱دانش آموزانشهناز بهارزئیجاسکبصیرتنانو فناوری
۳۲فرهنگیانفاطمه گورانیشهابمعرفتبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۳فرهنگیانعلی داد یوسفیفبینادارهبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۴دانش آموزانرضا بارانی شهیکیقشمدکتر حسابی ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۳۵دانش آموزانزهرا میردادیقشمحضرت خدیجه (س) ۱سایر موارد
۳۶فرهنگیانحسین اخترمینابشهید زارعیبهبود وضعیت تحصیلی، تربیتی، ورزشی، روانی و…
۳۷دانش آموزانآیدا اسماعیل پورمینابحضرت فاطمه (س)ریاضی
۳۸دانش آموزانطیبه بناءمینابنمونه شبانه روزی حضرت خدیجه (س)سایر موارد
۳۹دانش آموزانفاطمه حدادی گورزانگیمینابنمونه شبانه روزی حضرت خدیجه (س)علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست

ایده های گروهی

ردیفنوع شرکت کنندهنام و نام خانوادگیشهرمنطقهمدرسهمحور علمی
۱دانش آموزانهانیه جورکش
صدف کلانتری
جاسکعترتعلوم زیستی، پزشکی و محیط زیست
۲دانش آموزانفاطمه  زید آبادی
مبینا پور طریق
بندرعباسخلیج فارسعلوم رایانه 
۳دانش آموزانمبیناسادات هاشمی
هلیا واسعی
کیشبعثت ۱علوم زیستی، پزشکی و محیط زیست✨ تبریک به عزیزان و دبیران و اولیای گرامی آنان

✅ باسپاس ویژه از زحمات کارشناسان پژوهش سراهای استان، مدیران محترم پژوهش سراهای مربوطه و سرگروه های کاروفناوری و سایر همکاران


♦️ آغاز مرحله دوم داوری از چهارشنبه ۱۹ آذر♦️

اینجا پایتخت خلاقیت به وقت جشنواره

⭕️دبیرخانه جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی‌⭕️

۰ پاسخ به "اسامی برگزیدگان مرحله اول استان هرمزگان"

ارسال یک پیام

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تمام حقوق مادی و معنوی سایت برای جشنواره ملی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی محفوظ است